สื่อการเรียนการสอน On Line

DMC, B-OBec, EMIS, DLTV, DLIT, web site, my office, video conference, windows sever, linux sever, internet and network, computer and Peripherals, software, hardware, photographer, web app, application ,Live Streaming

ดูแลกลุ่ม DL ict

Information

ติดต่องานข้อมูล/DL ict

กำลังจัดเตรียมข้อมูล

ข้อมูลโรงเรียน
NumberSMISID SCHOOLSchoolNo GroupGroupDistrict
1400401391040050186บ้านคำนางปุ่ม1กลุ่มกวางคำเขาสวนกวาง
2400401401040050188บ้านนาค้อ2กลุ่มกวางคำเขาสวนกวาง
3400401411040050190บ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง3กลุ่มกวางคำเขาสวนกวาง
4400401421040050191สองห้องประชาบำรุง4กลุ่มกวางคำเขาสวนกวาง
5400401431040050158อนุบาลเขาสวนกวาง5กลุ่มกวางคำเขาสวนกวาง
6400401441040050164โนนสว่างหนองตะนา6กลุ่มกวางคำเขาสวนกวาง
7400401451040050159บ้านคำม่วง7กลุ่มกวางคำเขาสวนกวาง
8400401461040050160บ้านดงเรืองประชาสรรพ์8กลุ่มกวางคำเขาสวนกวาง
9400401471040050161บ้านทางพาดเขาสวนกวาง9กลุ่มกวางคำเขาสวนกวาง
10400401481040050162บ้านนาอ่างทอง10กลุ่มกวางคำเขาสวนกวาง
11400401491040050163บ้านโนนสง่า11กลุ่มกวางคำเขาสวนกวาง
12400401501040050165บ้านโนนทองห้วยบาก12กลุ่มกวางคำเขาสวนกวาง
13400401511040050174บ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง1กลุ่มดงเมืองแอมเขาสวนกวาง
14400401521040050175ทุ่งบ่อวิทยา2กลุ่มดงเมืองแอมเขาสวนกวาง
15400401531040050176บ้านหนองคู3กลุ่มดงเมืองแอมเขาสวนกวาง
16400401541040050166ศรีเมืองแอม4กลุ่มดงเมืองแอมเขาสวนกวาง
17400401551040050189บ้านโนนน้ำผึ้ง5กลุ่มดงเมืองแอมเขาสวนกวาง
18400401561040050172บ้านคำแคนคำเจริญ6กลุ่มดงเมืองแอมเขาสวนกวาง
19400401571040050173บ้านโคกสูงสะอาด7กลุ่มดงเมืองแอมเขาสวนกวาง
20400401581040050177บ้านหนองแวงเรือประชาศึกษา8กลุ่มดงเมืองแอมเขาสวนกวาง
21400401591040050178บ้านห้วยยางสะอาด9กลุ่มดงเมืองแอมเขาสวนกวาง
22400401601040050187บ้านคำสมบูรณ์10กลุ่มดงเมืองแอมเขาสวนกวาง
23400401611040050171บ้านแสงสว่าง1กลุ่มนางิ้วโนนสมบูรณ์เขาสวนกวาง
24400401621040050169บ้านนาง้อง2กลุ่มนางิ้วโนนสมบูรณ์เขาสวนกวาง
25400401631040050170บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์3กลุ่มนางิ้วโนนสมบูรณ์เขาสวนกวาง
26400401641040050167บ้านขามป้อมดงเย็น4กลุ่มนางิ้วโนนสมบูรณ์เขาสวนกวาง
27400401651040050168บ้านนางิ้วนาโพธิ์5กลุ่มนางิ้วโนนสมบูรณ์เขาสวนกวาง
28400401661040050179ชุมชนโนนสมบูรณ์6กลุ่มนางิ้วโนนสมบูรณ์เขาสวนกวาง
29400401671040050180บ้านทุ่งโพธิ์ชัย7กลุ่มนางิ้วโนนสมบูรณ์เขาสวนกวาง
30400401681040050181บ้านโนนหัวช้าง8กลุ่มนางิ้วโนนสมบูรณ์เขาสวนกวาง
31400401691040050182บ้านคำป่าก่อ9กลุ่มนางิ้วโนนสมบูรณ์เขาสวนกวาง
32400401701040050185บ้านหัวฝ่ายประชานุกูล10กลุ่มนางิ้วโนนสมบูรณ์เขาสวนกวาง
33400401711040050183บ้านโคกกลางนาล้อม11กลุ่มนางิ้วโนนสมบูรณ์เขาสวนกวาง
34400401031040050134บ้านหนองซา1กลุ่มกระนวนกระนวน
35400401041040050129ชุมชนน้ำอ้อม2กลุ่มกระนวนกระนวน
36400401101040050130บ้านผักหนาม3กลุ่มกระนวนกระนวน
37400401111040050131บ้านวังโพน4กลุ่มกระนวนกระนวน
38400401121040050132บ้านเวียงแก้ว5กลุ่มกระนวนกระนวน
39400401131040050133ชุมชนหนองกุงใหญ่6กลุ่มกระนวนกระนวน
40400401141040050135บ้านหนองโอง7กลุ่มกระนวนกระนวน
41400401151040050136ชุมชนกระนวน8กลุ่มกระนวนกระนวน
42400401161040050139บ้านคำไฮผักแว่น/a>9กลุ่มกระนวนกระนวน
43400401171040050140บ้านบะแต้10กลุ่มกระนวนกระนวน
44400401181040050141ศรีสมบูรณ์วิทยา11กลุ่มกระนวนกระนวน
45400401191040050142บ้านหนองโก12กลุ่มกระนวนกระนวน
46400401201040050143บ้านห้วยเชือก/a>13กลุ่มกระนวนกระนวน
47400401011040050137ชุมชนดูนสาด1กลุ่มดูนสาดฝางยางคำกระนวน
48400401021040050138นามูลวิทยาคม2กลุ่มดูนสาดฝางยางคำกระนวน
49400401051040050128บ้านหนองแวงเป่ง3กลุ่มดูนสาดฝางยางคำกระนวน
50400401061040050125บ้านฝางวิทยา4กลุ่มดูนสาดฝางยางคำกระนวน
51400401071040050127บ้านหนองแวงคูป่าชาติ5กลุ่มดูนสาดฝางยางคำกระนวน
52400401091040050123บ้านทุ่งใหญ่6กลุ่มดูนสาดฝางยางคำกระนวน
53400401321040050155บ้านน้ำสามวัง7กลุ่มดูนสาดฝางยางคำกระนวน
54400401331040050156บ้านห้วยยาง8กลุ่มดูนสาดฝางยางคำกระนวน
55400401341040050151บ้านโคกกลางวิทยา9กลุ่มดูนสาดฝางยางคำกระนวน
56400401351040050154โนนสมบูรณ์โคกใหญ่10กลุ่มดูนสาดฝางยางคำกระนวน
57400401361040050153บ้านท่าลาดคำตานา11กลุ่มดูนสาดฝางยางคำกระนวน
58400401371040050152บ้านคำครึ่ง12กลุ่มดูนสาดฝางยางคำกระนวน
59400401381040050157บ้านหัวนาคำ13กลุ่มดูนสาดฝางยางคำกระนวน
60400401211040050120ไทยรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง)1กลุ่มหนองโนห้วยโจดกระนวน
61400401221040050121บ้านโคกกลาง2กลุ่มหนองโนห้วยโจดกระนวน
62400401241040050126บ้านป่าติ้ว3กลุ่มหนองโนห้วยโจดกระนวน
63400401251040050148หนองโนวิทยาคาร4กลุ่มหนองโนห้วยโจดกระนวน
64400401261040050144ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด5กลุ่มหนองโนห้วยโจดกระนวน
65400401271040050145บ้านนาฝาย6กลุ่มหนองโนห้วยโจดกระนวน
66400401281040050146บ้านโนนสังป่ารัง7กลุ่มหนองโนห้วยโจดกระนวน
67400401291040050147บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข8กลุ่มหนองโนห้วยโจดกระนวน
68400401301040050149ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด (สาขาบ้านหนองแสงวิทยา)9กลุ่มหนองโนห้วยโจดกระนวน
69400401311040050150ศิลาโป่งคำ10กลุ่มหนองโนห้วยโจดกระนวน
70400401731040051017บ้านกระนวนซำสูง1กลุ่มซำสูงซำสูง
71400401741040051018บ้านคำแมด2กลุ่มซำสูงซำสูง
72400401751040051029บ้านหนองบัวคำมูล3กลุ่มซำสูงซำสูง
73400401761040051027บ่อใหญ่4กลุ่มซำสูงซำสูง
74400401771040051028บ้านหม้อ5กลุ่มซำสูงซำสูง
75400401781040051023คูคำพิทยาสรรพ์6กลุ่มซำสูงซำสูง
76400401791040051024บ้านโคกใหม่นายม7กลุ่มซำสูงซำสูง
77400401801040051025บ้านโคกใหม่นายม(สาขาบ้านดงซำ)8กลุ่มซำสูงซำสูง
78400401811040051026บ้านโนน9กลุ่มซำสูงซำสูง
79400401821040051030บ้านแห้ว10กลุ่มซำสูงซำสูง
80400401831040051022บ้านห้วยเตย11กลุ่มซำสูงซำสูง
81400401841040051020บ้านหนองกุงดิ่ง12กลุ่มซำสูงซำสูง
82400401851040051021บ้านหลุบเลา/a>13กลุ่มซำสูงซำสูง
83400401861040051019บ้านสว่างซำโอง14กลุ่มซำสูงซำสูง
84400400121040050312บ้านหนองแสง1กลุ่มท่าวังพองน้ำพอง
85400400131040050308บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย2กลุ่มท่าวังพองน้ำพอง
86400400141040050309บ้บ้านท่ามะเดื่อ3กลุ่มท่าวังพองน้ำพอง
87400400151040050306บ้านกุดพังเครือ4กลุ่มท่าวังพองน้ำพอง
88400400161040050307บ้านท่ากระเสริม5กลุ่มท่าวังพองน้ำพอง
89400400591040050361บ้านวังชัย6กลุ่มท่าวังพองน้ำพอง
90400400601040050362บ้บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว7กลุ่มท่าวังพองน้ำพอง
91400400611040050363บ้านเสียวโคกกลาง8กลุ่มท่าวังพองน้ำพอง
92400400701040050314น้ำพอง9กลุ่มท่าวังพองน้ำพอง
93400400171040050348น้ำพองประชานุกูล1กลุ่มน้ำพองสะอาดน้ำพอง
94400400191040050352บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา2กลุ่มน้ำพองสะอาดน้ำพอง
95400400201040050356บ้านห้วยไผ่หนองโน3กลุ่มน้ำพองสะอาดน้ำพอง
96400400211040050357บ้านโคกสูงกุดน้ำใส4กลุ่มน้ำพองสะอาดน้ำพอง
97400400221040050358บ้านคำมืด5กลุ่มน้ำพองสะอาดน้ำพอง
98400400231040050369บ้านหนองหารจาง6กลุ่มน้ำพองสะอาดน้ำพอง
99400400241040050371บ้านห้วยเสือเต้น7กลุ่มน้ำพองสะอาดน้ำพอง
100400400621040050370บ้านหนองอ้อโคกสว่าง8กลุ่มน้ำพองสะอาดน้ำพอง
101400400631040050365บ้านคำบง9กลุ่มน้ำพองสะอาดน้ำพอง
102400400641040050366บ้านดงมัน10กลุ่มน้ำพองสะอาดน้ำพอง
103400400651040050367บ้านนาศรีดงเค็ง11กลุ่มน้ำพองสะอาดน้ำพอง
104400400661040050368บ้านสะอาดหนองเรือ12กลุ่มน้ำพองสะอาดน้ำพอง
105400400251040050325บ้านนาฝายเหนือ1กลุ่มบัวเงินพังทุยน้ำพอง
106400400261040050326บ้านโนนแดงโคกเล้า2กลุ่มบัวเงินพังทุยน้ำพอง
107400400271040050327บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์3กลุ่มบัวเงินพังทุยน้ำพอง
108400400281040050328บ้านหนองกุงขี้ควง4กลุ่มบัวเงินพังทุยน้ำพอง
109400400291040050329บ้านหนองแวง5กลุ่มบัวเงินพังทุยน้ำพอง
110400400301040050321บ้านโคกใหญ่6กลุ่มบัวเงินพังทุยน้ำพอง
111400400311040050322บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)7กลุ่มบัวเงินพังทุยน้ำพอง
112400400321040050323บ้านคำบอนวิทยา8กลุ่มบัวเงินพังทุยน้ำพอง
113400400331040050324บ้านดงเย็น9กลุ่มบัวเงินพังทุยน้ำพอง
114400400451040050346บ้านหินลาด10กลุ่มบัวเงินพังทุยน้ำพอง
115400400461040050347บ้านหัวบึง11กลุ่มบัวเงินพังทุยน้ำพอง
116400400471040050341บ้านกุดพังทุย12กลุ่มบัวเงินพังทุยน้ำพอง
117400400491040050343บ้านนาขาม13กลุ่มบัวเงินพังทุยน้ำพอง
118400400341040050330กู่สว่างสามัคคี1กลุ่มพระธาตุปรางค์กู่น้ำพอง
119400400351040050331ชุมชนบ้านบัวใหญ่2กลุ่มพระธาตุปรางค์กู่น้ำพอง
120400400361040050332บ้านคอกคีแสนตอ3กลุ่มพระธาตุปรางค์กู่น้ำพอง
121400400371040050333บ้านคำม่วมดงเย็น4กลุ่มพระธาตุปรางค์กู่น้ำพอง
122400400381040050334บ้านโนนหัวช้าง5กลุ่มพระธาตุปรางค์กู่น้ำพอง
123400400391040050335พระธาตุขามแก่น6กลุ่มพระธาตุปรางค์กู่น้ำพอง
124400400401040050336บ้านโนนเชือก7กลุ่มพระธาตุปรางค์กู่น้ำพอง
125400400411040050337บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์/a>8กลุ่มพระธาตุปรางค์กู่น้ำพอง
126400400421040050338บ้านสำโรง9กลุ่มพระธาตุปรางค์กู่น้ำพอง
127400400431040050339บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล10กลุ่มพระธาตุปรางค์กู่น้ำพอง
128400400441040050340บ้านหัวดง11กลุ่มพระธาตุปรางค์กู่น้ำพอง
129400400011040050350บ้านกุดกว้าง1กลุ่มม่วงหวานกุดน้ำใสน้ำพอง
130400400021040050351บ้านกุดน้ำใส2กลุ่มม่วงหวานกุดน้ำใสน้ำพอง
131400400031040050353บ้านฟากพอง3กลุ่มม่วงหวานกุดน้ำใสน้ำพอง
132400400041040050354บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป4กลุ่มม่วงหวานกุดน้ำใสน้ำพอง
133400400061040050296อุดมพัฒน์ฟินิคซ์อุปถัมภ์5กลุ่มม่วงหวานกุดน้ำใสน้ำพอง
134400400511040050304บ้านสระกุด6กลุ่มม่วงหวานกุดน้ำใสน้ำพอง
135400400521040050305บ้านห้วยหินลาด7กลุ่มม่วงหวานกุดน้ำใสน้ำพอง
136400400541040050298บ้านคำแก่นคูณ8กลุ่มม่วงหวานกุดน้ำใสน้ำพอง
137400400551040050300บ้านโนนพยอม9กลุ่มม่วงหวานกุดน้ำใสน้ำพอง
138400400561040050301บ้านโนนศรีสวัสดิ์10กลุ่มม่วงหวานกุดน้ำใสน้ำพอง
139400400571040050303บ้านม่วงหวาน11กลุ่มม่วงหวานกุดน้ำใสน้ำพอง
140400400071040050315บ้านโคกสง่านางาม1กลุ่มหนองกุงทรายมูลน้ำพอง
141400400081040050316บ้านจำปาหัวบึง2กลุ่มหนองกุงทรายมูลน้ำพอง
142400400091040050317บ้านทรายมูล3กลุ่มหนองกุงทรายมูลน้ำพอง
143400400111040050320บ้านหนองหว้าสุขใจ4กลุ่มหนองกุงทรายมูลน้ำพอง
144400400671040050302บ้านบึงกลาง5กลุ่มหนองกุงทรายมูลน้ำพอง
145400400691040050313ชุมชนหนองกุงวิทยา6กลุ่มหนองกุงทรายมูลน้ำพอง
146400400711040050318บ้านโสกแสง7กลุ่มหนองกุงทรายมูลน้ำพอง
147400400721040050344บ้านนาคู8กลุ่มหนองกุงทรายมูลน้ำพอง
148400400731040050359บ้านนาเรียง9กลุ่มหนองกุงทรายมูลน้ำพอง
149400400741040050961อนุบาลอุบลรัตน์1กลุ่มเขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์
150400400751040050965บ้านโนนจิก2กลุ่มเขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์
151400400761040050966บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า3กลุ่มเขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์
152400400771040050967บ้านพระบาทท่าเรือ4กลุ่มเขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์
153400400781040050969บ้านภูคำเบ้า5กลุ่มเขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์
154400400791040050963บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง6กลุ่มเขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์
155400400801040050970โคกสูงใหญ่วิทยา7กลุ่มเขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์
156400400811040050972บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง8กลุ่มเขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์
157400400821040050973บ้านโคกสว่าง9กลุ่มเขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์
158400400831040050964บ้านทุ่งโป่ง10กลุ่มเขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์
159400400841040050975บ้านหนองผือ11กลุ่มเขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์
160400400851040050976ห้วยยางวิทยาสรรพ์12กลุ่มเขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์
161400400951040050989บ้านห้วยทรายศึกษา13กลุ่มเขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์
162400400861040050978บ้านกุดกระหนวน1กลุ่มภูพานคำอุบลรัตน์
163400400871040050979นาคำพิทยาสรรพ์2กลุ่มภูพานคำอุบลรัตน์
164400400881040050982บ้านหนองขามพิทยาคม3กลุ่มภูพานคำอุบลรัตน์
165400400891040050983บ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น4กลุ่มภูพานคำอุบลรัตน์
166400400901040050984บ้านกุดเชียงมี5กลุ่มภูพานคำอุบลรัตน์
167400400911040050985บ้านขุนด่าน6กลุ่มภูพานคำอุบลรัตน์
168400400921040050986บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร)7กลุ่มภูพานคำอุบลรัตน์
169400400931040050987บ้านบ่อ8กลุ่มภูพานคำอุบลรัตน์
170400400941040050988บ้านหนองแต้9กลุ่มภูพานคำอุบลรัตน์
171400400961040050990บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์10กลุ่มภูพานคำอุบลรัตน์
172400400971040050991บ้บ้านโนนศิลาราศรี11กลุ่มภูพานคำอุบลรัตน์
173400400981040050992บ้านศาลาดินห้วยเตย12กลุ่มภูพานคำอุบลรัตน์
174400400991040050993บ้านศรีสุขสำราญ13กลุ่มภูพานคำอุบลรัตน์
175400401001040050994บ้านหนองแสงน้อย14กลุ่มภูพานคำอุบลรัตน์
Obec Mail

ObecMail.go.th

ObecMail.org

Uninet / MOE Net

Uninet

MOE Net

ขั้นตอนการทดสอบ

1.กรอกเลขรหัสโรงเรียน 8 หรือ 10 หลัก ชื่อสถานศึกษาจะปรากฎขึ้น

2.กดปุ่ม เริ่ม เพื่อทดสอบ

3.โปรแกรมจะทดสอบได้เฉพาะบน Computer เท่านั้น

4.มีปัญหารหัสโรงเรียนติดต่อ เจ้าหน้าที่ Moe-Net  • บอร์โทรศัพท์ สำนักงานเขต
  • ข้อมูลอัตรากำลังครูตาม จ.18
  • สถิติการเข้าชม

Our Visitor

0 0 0 3 6 2
Views Today : 1
Views Yesterday : 2
Views Last 7 days : 22
Views This Month : 276
Views This Year : 964
Total views : 1352
Your IP Address : 3.239.6.58
Server Time : 2023-03-30